Štampa
PDF

НАУЧНИ И ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Prof. dr Todor Vasiljević. Victoria University, School of Biomedical and Health Science, Melbourne,Australia

Prof. dr Ivan Krostev, Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Science, Sofia,Bulgaria

Проф. др Милован Јотановић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Миомир Павловић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Миладин Глигорић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Јован Ђуковић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Радослав Грујић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Драган Тошковић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Драгица Лазић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Проф. др Живан Живковић, Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет, Зворник, Босна и Херцеговина

Академик Драгољуб Мирјанић, Академија наука и умјетности Републике Српске, Босна и Херцеговина

Проф. др Синиша Мољевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина

Проф. др Љиљана Вукић, Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Бања Лука,Босна и Херцеговина

Проф. др Јасмин Комић, Министарство науке и технологије Републике Српске, Босна и Херцеговина

Др Дане Малешевић, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Босна и Херцеговина

Проф. др Мидхат Суљкановић, Универзитет у Тузли, Технолошки факултет,Тузла,Босна и Херцеговина

Проф. др Мира Вукчевић, Универзитет у Подгорици, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица, Црна Гора

Проф. др Дарко Вуксановић, Универзитет у Подгорици, Металуршко-технолошки факултет, Подгорица,Црна Гора

Dr inž. Srećko Stopić, IME Process Metallurgy and Metal Recycling, Aachen, Germany

Проф. др Милан Сак-Боснар, Свеучилиште у Осјеку, Одсијек за кемију, Осијек, Хрватска

Prof. dr Gyuala Vatai, Corvinus University of Budapest, Faculty of Food Science, Budapest, Hungary

Проф. др Светозар Хаџи Јорданов, Универзитет Свети Кирил и Методије€œ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Проф. др Кирил Лисичков,Свети Кирил и Методије€œ, Технолошко-металуршки факултет, Скопје

Проф. др Винета Сребренкоска, Универзитет Гоце Делчев, Технолошко-металуршки факултет, Македонија

Prof. dr Jurij Krope, Univera v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor, Slovenija

Prof. dr Andrzej Kowal, Polish Akademy of Science, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Krakow, Poland

Prof. dr Magdalena Parlinska-Wojtan, Polish Akademy of Science, The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland

Проф. др Часлав Лачњевац, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, Србија

Проф. др Милан Антонијевић, Уиверзитет у Београду, Технички факултет, Бор, Србија

Проф. др Ђорђе Јанаћковић, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд, Србија

Проф. др Бранко Бугарски,Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Београд, Србија

Проф. др Иван Јуранић, Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Србија

Проф. др Божо Далмација, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија

Проф. др Соња Ђилас,Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, Србија

Др Ђорђе Окановић, Универзитет у Новом Саду, Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад, Србија