Štampa
PDF

Програмске области Конгреса

 • Хемијско и електрохемијско инжењерство,
 • Прехрамбено инжењерство и биотехнологија,
 • Еколошко инжењерство,
 • Материјали и карактеризација материјала,
 • Нанотехнологије,
 • Неорганска хемија и технологија,
 • Органска хемија и технологија, полимери
 • Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије,
 • Текстилно инжењерство,
 • Корозија и заштита материјала и термоенергетских постројења,
 • Металургија,
 • Менаџмент у процесној индустрији,
 • Опште

Циљ Конгреса

Циљ Конгреса је да стимулише размјену резултата и идеја у областима које наш Конгрес обухвата и да његујемо сарадњу између академске заједнице, привреде и државних институција.


_